big slide

חרקים ורכיכות

  • פילטרים
  שם SKU תיאור משפחה
silkworm
טוואי המשי

את זחלי עש טוואי המשי מגדלים רבים כפרוק רגליים חביב, אך אנו נייעד אותו למטרה נעלה יותר. זחלים אלו, כמו כל סדרת הפרפראים, עוברים גלגול מלא- ביצה, זחל, גולם ועש בוגר...

חרקים ורכיכות

תפריט מדור חסרי חוליות

הערוץ שלנו ביוטיוב

 
fbannergroup