big slide

חרקים ורכיכות

  • פילטרים
  שם SKU תיאור משפחה
small_worms
חיפושיות\זחלי קמח קטנים

זחלים אלו, הקרויים "תולעי הקמח הקטנות" בפי מגדלים רבים, למעשה, אינם תולעים, אלא זחלים של חיפושית הקמח, העוברים גלגול מלא, משלב זחל לגולם ולבסוף לצורה בוגרת של חיפושית...

חרקים ורכיכות

תפריט מדור חסרי חוליות

הערוץ שלנו ביוטיוב

 
fbannergroup