big slide

תוכים

  • פילטרים
  שם SKU תיאור משפחה
Budgerigar
תוכון אוסטרלי

התוכי הפופלראי והנפוץ ביותר לגידול בעולם בגלל הקלות והעלויות הזולות שכרוכות בתנאי גידולו.

תוכונים (Melopsittacini)

תפריט מדור בעלי כנף


הערוץ שלנו ביוטיוב

 
fbannergroup